Lütfen Bekleyiniz...
ÖZGENÇ SAĞLIK faaliyetlerini yürütürken, çalışmalarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin korunmasını ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bilinçle aşağıda belirtmiş olduğumuz hususların temin ve sürekliliğini sağlamaktadır.

  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak
  • Önleyici faaliyetlerde bulunarak İş Sağlığı ve İş Güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak
  • Yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemeler yapmak.

Şartlara uygunluğun sürekliliği için İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği politikasını periyodik olarak gözden geçirmektedir.